Diensten

CE Repair Services repareert Audio & Videoapparatuur, Televisies, Grijsgoed, Groengoed en Witgoedapparatuur. Kort samengevat, wij repareren o.a.: LCD-, LED-, Plasma- en 3D-televisies, Harddisks-/dvd-recorders, Blu-ray-/dvd-spelers, Audiosets, Pc's, Wasmachines, Drogers, Koelkasten, Vriezers, et cetera.

Waar zit onze toegevoegde waarde?

Een Benelux dekking middels eigen vestigingen en partners. CE Repair Services biedt haar diensten, zowel werkplaatsreparatieservices als on-site (aan huis) reparatieservices, in de gehele Benelux aan. CE Repair Services is in Nederland de grootste Multi brand reparatiedienstverlener, u kunt hierdoor voor het repareren van uw apparatuur met veel merken bij ons terecht.
Door o.a. onze ruime reparatiekennis en jarenlange ervaring, zijn wij veelal in staat reparaties bovengemiddeld snel én adequaat uit te voeren.
Alle reparaties welke door CE Repair Services in behandeling worden genomen, zijn zeven dagen per week vierentwintig uur per dag online track & trace.

Reverse Logistics

Het reparatievolume in het lagere prijssegment is de afgelopen jaren gestaag teruggelopen. Desalniettemin moeten ook deze “low cost goederen” (indien ze retour komen) veelal getest, gecontroleerd en administratief worden afgehandeld. Daarnaast hebben wij te maken met het consumentkooprecht en een toenemende verkoop van producten via internet, als gevolg daarvan is de behoefte aan reverse logistieke dienstverleningen de laatste jaren explosief is gegroeid. Sinds enkele jaren biedt CE Repair Services een optimale en klantgerichte reverse logistics dienstverlening aan. De dienstverlening is er op gericht de retourgoederenstroom snel & efficiënt af te handelen, de eindgebruiker middels een goede service van dienst te zijn en de opdrachtgever onnodig werk en geld te besparen.

Milieu

Alle services en processen binnen CE Repair Services zijn volledig in overeenstemming met de EU WEEE richtlijnen. CE Repair Services conformeert zich aan de regelgeving, als vastgelegd in het besluit; beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEA). Deze wet heeft betrekking op het inzamelen en het milieuvriendelijk recyclen van elektr(on)ische consumenten- en professionele apparatuur. Ten einde aan de in de wet gestelde voorwaarden en condities te kunnen voldoen werkt CE Repair Services samen met WeCycle (voorheen Stichting NVMP).