Privacy Statement

CE Services Group B.V. en haar vestigingen en business units, hierna te noemen ‘CESG’, is een Nederlandse onderneming, gevestigd te Daltonstraat 25, 3316 GD Dordrecht en geregistreerd onder KvK nr. 58336613. CESG ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Dit Privacy Statement is van toepassing op alle websites van CESG. In deze verklaring laten wij u weten welke gegevens wij vragen, waarom wij deze gegevens nodig hebben en hoe hiermee wordt omgegaan. Door gebruik te blijven maken van onze websites conformeert u zich aan dit privacy statement. CESG is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen, waarnaar eventueel vanuit onze websites kan worden doorgelinkt.

Het gebruik van verstrekte gegevens
Wanneer u zich via onze websites aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u o.a. om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de desbetreffende dienst te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Communicatie
CESG behoudt zich het recht voor om e-mailberichten of andere correspondentie te bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienstverlening relevant zijn. Dit maakt het mogelijk u sneller en beter van dienst te kunnen zijn. Ook deze gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.

Doeleinden
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan beschreven in dit Privacy Statement, tenzij wij hiervoor vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd en verkregen.

Delen van gegevens
De door u verstrekte informatie wordt uitsluitend met relevante en daartoe bevoegde partijen gedeeld, zoals opdrachtgever, autorisatieverstrekkers en eigen medewerkers. Onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens in alle gevallen te respecteren en te waarborgen.

Veranderingen
Dit Privacy Statement is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden van onze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website, kunnen leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. CESG behoudt zich het recht voor om deze verklaring op elke moment en zonder vooraankondiging te wijzigen. Het is daarom raadzaam om deze verklaring regelmatig te raadplegen

Toegang en beheer van persoonsgegevens
CESG biedt bezoekers te allen tijde de mogelijkheid tot het inzien, aanpassen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op enig moment aan ons is verstrekt, voor zover en mitsdien een login is aangemaakt.

 

© CE Services Group, Maart 2017